Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μουσική Κυψέλη Α'

Ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλείου
Πρωτοψάλτης Ι.Ν . Ταξιαρχών Περιστερίου (Μάσχα)

     
     
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Αθλητικήν οδεύσασα οδόν

Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης . Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.


Παντοκράτωρ Κύριε

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Ψυχή μου, ψυχή μου

Κοντάκιον του Μεγάλου Κανόνος . Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος.


     
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ

Ιδιόμελον του Εσπερινού της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος