Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

 

Μεγάλη Εβδομάδα Κωνσταντίνου Πρίγγου (CD πρώτο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Aρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος. Ψάλλει ο Aρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Τροπάριον της Ακολουθίας του Νυμφίου σε αργό μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ειρμός της Α΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ειρμός της Η΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ειρμός της Θ΄ Ωδής του κανόνος του Όρθρου της Μ. Δευτέρας σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εξαποστειλάριον. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας.Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Τρίτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Πρώτος χρωματικός. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τρίτης. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Μεγάλη Εβδομάδα Κωνσταντίνου Πρίγγου (CD δεύτερο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Δευτέρας. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κάθισμα του Όρθρου της Μ. Τρίτης σε αργό ειρμολογικό μέλος. Ήχος Τέταρτος χρωματικός. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Τετάρτης. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αίνων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Στιχηρόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Όρθρου της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Δοξαστικόν των Αποστίχων του Εσπερινού της Μ. Παρασκευής. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος