Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Μελωδοί και Υμνογράφοι από των Χρόνων της Αρχαίας Εκκλησίας μέχρι και τον ΙΘ΄ Αιώνα
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Σελίδα "Παπαδικής" γραμμένης τον Ιούλιο του 1433
Έργο του δομέστικου Δαβίδ Pαιδεστινού
(Mονή Παντοκράτορος, κώδ. 214)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος