Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μουσική Κυψέλη Α'

Ψάλλει ο Δημήτριος Γαλάνης
Πρωτοψάλτης Αγίας Βαρβάρας Πατρών

 
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Ω, πόσων αγαθών

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Δεύτερος.


Κύριε τον Παράλυτον

Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Βασιλεύ Ουράνιε

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.


Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος