Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

Μουσική Κυψέλη A'

Ψάλλει ο ο Παναγιώτης Κουτράς
Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου

     
     
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Πως σε Χριστέ δούλοι τον Δεσπότην

Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος.


Το αληθινόν φως επεφάνη

Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος.


Παντοκράτωρ Κύριε

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.


Ω, πόσων αγαθών

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Δεύτερος.


Πεντηκοστήν εορτάζομεν

Ιδιόμελον του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πρώτος.


Βασιλεύ Ουράνιε

Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.


     
Ήχοι
Τίτλος
Μορφή pdf
Περιγραφή

Φως εκ φωτός έλαμψε τω κόσμω

Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος.


 

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος