Ψαλμοί Κ. Πρίγγου

Ερμηνεία από άλλους πρωτοψάλτες

 

Μουσική Κυψέλη (Μέρος Πρώτο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ
Ιδιόμελον του Εσπερινού της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ουκ επησχύνθη
Ιδιόμελον του Εσπερινού της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εξεχύθη η χάρις
Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα
Καταβασία της Α΄ Ωδής του α΄ κανόνος της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Φως εκ φωτός έλαμψε τω κόσμω
Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Φως εκ φωτός έλαμψε τω κόσμω, έτερον
Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πως σε Χριστέ δούλοι τον Δεσπότην
Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Το αληθινόν φως επεφάνη
Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Το αληθινόν φως επεφάνη, έτερον
Ιδιόμελον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Αγγελος εκ στειρωτικών ωδίνων
Δοξαστικόν των Αίνων της Συνάξεως του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Η πάνσεπτος των Αποστόλων
Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής των Πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Αγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί
Απολυτίκιον της εορτής των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου τρίφωνος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εκ δεξιών του Σωτήρος
Δοξαστικόν των Εσπερίων της μνήμης του εν τη Δ΄ Οικουμενική Συνόδω θαύματος της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πολυώδυνα βάσανα
Προσόμοιον των Αίνων της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Αθλητικήν οδεύσασα οδόν
Δοξαστικόν των Αίνων της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προ του Σταυρού σου, Κύριε, όρος
Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Εις όρος υψηλόν
Ιδιόμελον του Εσπερινού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Τέταρτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προτυπών την Ανάστασιν την σην
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προτυπών την Ανάστασιν την σην, έτερον
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ο πάλαι τω Μωσεί συλλαλήσας
Ιδιόμελον των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Το άσχετον της σης φωτοχυσίας
Ιδιόμελον των Αποστίχων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Μετεμορφώθης εν τω όρει
Απολυτίκιον της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Βαρύς. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Παρέλαβεν ο Χριστός
Δοξαστικόν των Αίνων της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

 

Μουσική Κυψέλη (Μέρος δεύτερο)
Τίτλος Μορφή pdf Περιγραφή

Παντοκράτωρ Κύριε
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Βεβαρημένων των οφθαλμών μου
Δοξαστικόν των Αποστίχων της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Της μετανοίας άνοιξόν μοι
Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Τα πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών
Ιδιόμελον μετά τον Ν΄ Ψαλμόν των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου.

Μη αποστρέψης
Μέγα Προκείμενον των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ω, πόσων αγαθών
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Δεύτερος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάτερ αγαθέ
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Ασώτου. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προκαθάρωμεν εαυτούς
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής της Απόκρεω. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ψυχή μου, ψυχή μου Κοντάκιον του Μεγάλου Κανόνος
Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου τετράφωνος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ουκ έστιν η βασιλεία του Θεού
Δοξαστικόν των Αίνων της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προ εξ ημερών του Πάσχα
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Προ εξ ημερών του Πάσχα , έτερον
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ο Αγγελος εβόα Φωτίζου, φωτίζου
Καταβασία Θ΄ Ωδής του κανόνος του Πάσχα. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ανέβη ο Ιησούς
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Ανέβη ο Ιησούς , έτερον
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Κύριε τον Παράλυτον
Δοξαστικόν των Αίνων της Κυριακής του Παραλύτου. Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πεντηκοστήν εορτάζομεν
Ιδιόμελον του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα
Ιδιόμελον του Εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πρώτος. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Βασιλεύ Ουράνιε
Δοξαστικόν των Εσπερίων της Κυριακής της Πεντηκοστής. Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Ψάλλει ο Αρχων Πρωτοψάλτης της ΜτΧΕ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος