Ψηφιοποίηση Βυζαντινής Μουσικής - Αρχείο Κωνσταντίνου Πρίγγου

Το Πρόγραμμα της Αποστολικής Διακονίας για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Επιστημονική τεκμηρίωση, παρουσίαση σε ιστοσελίδα και CD - ROM του αρχείου Βυζαντινής Μουσικής» περιλαμβάνει την ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των θησαυρών της Βυζαντινής Μουσικής που εμπεριέχονται στο Αρχείο του 'Αρχοντος Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου, με σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών του διαδικτύου σε αυτούς. Το αρχείο αποτελείται από μουσικά κείμενα των ύμνων που περιέχονται στα βιβλία του Κωνσταντίνου Πρίγγου - Αναστασηματάριον, Μεγάλη Εβδομάδα, Μουσική Κυψέλη - τα οποία αναρτώνται σε ψηφιοποιημένη μορφή, 500 σύγχρονες ηχογραφήσεις από τους ύμνους αυτούς, όπως ερμηνεύονται από σύγχρονους πρωτοψάλτες και την ψηφιοποίηση 100 παλαιότερων ηχογραφήσεων του Κ. Πρίγγου. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επιπλέον, αναλυτικό επιστημονικό υπόμνημα αναφερόμενο στην ιστορία και τα βασικά χαρακτηριστικά της Βυζαντινής Μουσικής, μεταφρασμένο σε αγγλικά και ιταλικά, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ξενόγλωσσους ερευνητές.

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος